استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور پرسش و پاسخ در استاندارد آسانسور به چه نکاتی باید دقت کنیم؟ 1.فواصل متحرک به متحرک:یعنی دو جسم دینامیک که در چاه یا موتور خانه هستند حتما باید حداقل فاصله 5 سانتی متری را رعایت کنند به طور مثال کابین و کادر وزنه باید فاصله 5 سانتی متر  یا بیشتر داشته باشند. 2.فواصل … ادامه مطلب