قطعات آسانسور بخش 19

قطعات آسانسور بخش 19 در این بخش در باره سیم بکسل  می خواهیم بحث کنیم سیم بکسل یکی از مهمترین عناصر قطعات آسانسور می باشد که در تمامی آسانسور های کششی به مقادیر مختلف بر اساس نوع سیستم تعلیق و کام موتور اندازه و مقدار آن تعیین می شود مثلابرای یک اسانسور یک به یک … ادامه مطلب