قطعات آسانسور بخش 14

قطعات آسانسور بخش 14 در بخش قبلی در باره قطعات راه اندازی آسانسور صحبت کردیم در این قسمت از مقالات قطعات آسانسور می خواهیم همان را ادامه دهیم. قطعات راه اندازی بخش دوم در فروش قطعات آسانسور باید دقت کینم که یک آسانسور 5 توقف به چند کلاف سیم احتیاج داریم یا به چند متر … ادامه مطلب

قطعات آسانسور بخش 13

قطعات آسانسور بخش 13 در این قسمت در باره قطعات راه اندازی آسانسور می خواهیم صحبت کنیم فروش قطعات آسانسور در این بخش کمی سخت تر است و باید دقت کنیم که از هر جنس تعداد متعددی مارک وجود دارد. قطعات راه اندازی آسانسور به شرح زیر می باشد 1.تراول کابل :کابل تخت 24 یا … ادامه مطلب