قطعات آسانسور بخش 21

قطعات آسانسور بخش 21 کفشک آسانسور یکی از مهمترین قطعات آسانسور که روی حرکت کابین آسانسور تاثیر بسزایی دارد کفشک است . کفشک قطعه ای است که روی کابین و زیر کابین در طرفین یوک نصب می شود و باعث می شود کابین و کادر وزنه روی ریل آسانسور به حرکت در بی آید.هنگام نصب … ادامه مطلب

قطعات آسانسور بخش 15

قطعات آسانسور بخش 15 پرسش و پاسخ شناخت قطعات آسانسور بخش 1 بهترین مارک ریل آسانسور چیست؟ درباره ریل آسانسور می توان گفت که بیشتر از مارک ریل نحوه نصب آن مهم است در قطعات آسانسور مهمترین بخش نصب مربوط به ریل آسانسور می باشد نصب ریل آسانسور باید با دقت بسیار فراوان انجام گیرد … ادامه مطلب

قطعات آسانسور بخش 9

قطعات آسانسور بخش 9 در بخش قبلی نحوه خرید و نصب قطعات آسانسور را به صورت کلی  توضیح دادیم درای بخش می خواهیم به جزییات آن (فروش قطعات آسانسور)بپردازیم. فروش قطعات آسانسور در این بخش می خواهیم تمامی قطعات را با مارک های مشهور ان بررسی کینیم و نحوه شناخت آنهارا به شما بگوییم 1.فروش … ادامه مطلب