قطعات آسانسور بخش 7

قطعات آسانسور بخش 7 در بخش قبلی از قطعات آسانسور اطلاعات کلی از موتور گیربکس آسانسور و توانهای آنها در اختیار شما قرار دادیم اگر می خواهید اطلاعاتی درباره موتور آسانسور داشته باشید حتما قطعات آسانسور بخش 6 را مطالعه نمایید. در این بخش می خواهیم درباره نحوه سفارش و ساخت کابین  بحث کنیم.در واقع … ادامه مطلب