قطعات آسانسور بخش 12

قطعات آسانسور بخش 12 قطعات مکانیکی آسانسور برای آسانسور ها با سیستم های تعلیق مختلف ،انواع گوناگونی دارد در اینجا دربار آسانسور معمولی صحبت خواهیم کرد. لیست قطعات آسانسور مبحث مکانیکال 1.موتور گیربکس آسانسور توا موتور بر اساس ظرفیت و تعداد ایستگاه محاسبه می شود و تعدا شیار و گام موتور آن برای خرید  لوازم … ادامه مطلب